Verksamhetsberättelse 2006 – Åmåls Drill & Dans


Styrelsen för Åmåls Drill och Dans får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Styrelse och funktionärer

Styrelsens sammansättning under året har varit följande:
Ordförande                          Ann Jansson
Kassör                                 Ulla Levin
Sekreterare adjungerad Annelie Bryngelsson 
Ledamöter                            Pia Appelgren, Carina Johansen och Anita Dahlgren t o m juni 2006
Valberedning                         Britt Svensson och Annelie Nytomt
Tränarrepresentanter            Jessica Eklöf, Elke Franckaert-Forsberg och Johanna Nytomt
Suppleanter                          Marina Jansson, Lotta Liedholm, Johnny Dahlberg
Revisorer                              Ninni Eriksson och Sune Eriksson 
Adjungerad                           Ylva Blid-Engdahl

Styrelsen

Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden.

 

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 105 medlemmar.


Verksamhet

Under året har verksamheten indelats i tre sektioner; drill, dans och cheerleading.

Kontaktpersoner har utsetts till varje del, som stöd för tränarna.

Förutom sedvanliga veckolektioner har ett dagläger anordnats den 14 augusti. 

 

Tävlingar

DM i cheerleading ägde rum i Mölndal den 1 april. Star-Flash; Panthers och Sparkling Stars deltog. Panthers och Sparkling Stars kvalificerade sig till SM men avtod från att delta. I RM i drill som gick den 25 mars i Billingsfors deltog en seniortrupp och en juniortrupp. I solo tävlade Josefin Nytomt och Viktoria Wahlström. I duo Josefin Nytomt och Lina Dahlberg. Viktoria Wahlström gick vidare till SM i Sjöbo och tog en hedrade första plats i juniorgruppen.

Under hösten deltog Drill tävling junior 1 i Frykendrillen och tog en andra placering. I DM i Frista deltog team senior med placering 6, team junior - placering 4, solo junior Viktoria Wahlström, placering 2 och solo senior Josefin Nytomt placering 5.


Dansshow

Vår- och höstterminen avslutas med dansshower. Genom dansshowerna får eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig under terminen. Dansshowerna ägde rum den 13 maj och den 9 december.  Planering och genomförande av dansshowerna har krävt stort engagemang och hårt arbete av alla elever samt styrelsen och engagerade föräldrar. Dansshowerna har varit välbesökta och populära.

 

RM i drill 25 mars 2007

Únder året har ett stort arbete lagts ner i förberedelserna för RM i drill, som anordnas av föreningen. 

 

Evenemang

Våra medlemmar har deltagit i olika evenemang i Åmål som t ex Påskparaden, Valborgsmässoafton, Socialdemokraternas 1:a maj tåg, nationaldagen, Åmåls Sportklubbs ungdomsavslutning och ljusfesten.

 

Utbildningar

Föreningen stod som värd för Svenska Cheerleadingförbundets utbildning i Cheer B och cheerdans steg 1. Ett 15-tal deltagare kom från Södra distriktet. För Åmåls Drill och Dans deltog Marie Johansson och Angelica Forsberg i steg 1 Cheerdans och Anna Svensson och Klara Torell i steg 1 Cheer-bygg.

Inom drill deltog Josefin Nytomt, Lina Dahlberg och Viktoria Wahlström i en 4-dagars drillkurs, anordnad av Kalmar Unionen RUM.

 

Tränare

Våra tränare under 2006 har varit inom

Drill: Josefin Nytomt, Jessica Eklöf, Viktoria Wahlström och Lina Dahlberg

Cheerleading: Elke Franckaert-Forsberg, Marie Johansson, Sarah Berg, Sofia Magnusson, Anna Svensson, Angelica Forsberg, Johanna Olofsson, Klara Torell Sandra Dahlgren och Linda Yxenholt

Gymnastik: Anna Göras

Dans: Viktoria Widelius, Johanna Nytomt och Marie Johansson

Tränarna har haft 3 möten under året             

 

 

Förbund

Åmåls Drill & Dans är medlemmar i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Svenska Cheerleaderförbundet (SCF).

 

Lokaler

Föreningen har ingen egen träningslokal utan hyr, liksom många andra föreningar, hallar av Åmåls kommun och andra föreningar

 

Uppdrag

Ulla Levin sitter med i styrelsen för RUM Fyrbodal.

Ylva Blid-Engdahl sitter i styrelsen för Södra distriktet Svenska cheerlederförbundet. Hon sitter även med i utbildningskommittén. 

 

Ekonomi

Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisas till kassörens årsrapport.

 

Kanslist

Annelie Bryngelsson är anställd som kanslist med en tjänstgöringsgrad på 50 %

Föreningen hyr kontor i Föreningshuset Örnen.

 

Övrigt

Föreningen har under året tagit ett Internetabonnemang. En nödvändighet eftersom information och anmälningar sker denna väg. Medlemsavgiften höjs under nästa år för att täcka IT-kostnader. 

 

Slutord

Föreningen har haft ett mycket aktivt år. Många nya yngre medlemmar har tillkommit. Nya tränare har utbildats och verkat på ett mycket bra sätt i sina grupper.

Vi inom styrelsen ber att få tacka för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett innehållsrikt 2007.  

 

 

 

Ann Jansson                              Ulla Levin                             Annelie Bryngelsson

Ordförande                                Kassör                                 Sekreterare

 

 

Pia Appelgren                             

Ledamot                                         

 

 

 Stäng fönstret