Verksamhetsberättelse 2005 - Åmåls Drill och Dans

Styrelsen för Åmåls Drill och Dans får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005

Styrelse och funktionärer

Styrelsens sammansättning under året har varit följande:

Ordförande                          Marianne Carlsson
Kassör                                 Ulla Levin/Christian Carlsson
Sekreterare Anita Dahlgren
Ledamöter                            Jonas Eriksson, Johnny Dahlberg
Valberedning                         Britt Svensson och Annelie Nytomt
Tränarrepresentanter            Jessica Eklöf, Elke Franckaert-Forsberg och Lina Dahlberg
Arrangemangsansvarig        Carina Bohm, fram t o m 2005
Adjungerad     Annelie Bryngelsson
Revisorer Ninni Eriksson och Sune Eriksson 

 

Styrelsen

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

 

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 125 medlemmar.


Verksamhet

Under året har verksamheten indelats i tre sektioner; drill, dans och cheerleading.

Förutom sedvanliga veckolektioner har externa ledare engagerats både i drill och dans. Rudina Hatipi har vid ett par tillfällen under året undervisat i bl a hip-hop. Thomas Johansen har regelbundet extratränat tävlingsgrupperna i drill.

 

Tävlingar

DM i cheerleading ägde rum i Helsingborg den12 mars. En buss med tävlingsdeltagare, ledare och förälder åkte den långa vägen till Helsingborg och uttagningarna till SM. Grupperna Star Flash och Sparkling Starks kom etta, Twinkle Stars och Panthers tvåa och Rangers trea i sina respektive klasser, ett mycket bra resultat. SM i cheer gick av stapeln i maj i Luleå. På grund av det långa avståndet avstod samtliga kvalificerade att deltaga.  

RM (regionmästerskap) i drill ägde rum den 12 februari i Borås. Team junior och senior liksom Josefin Nytomt i individuell och Anna Svensson/Marie Levin och Josefin Nytomt/Lina Dahlberg i duett kvalificerade sig till SM. SM i drill, som gick på hemmaplan, resulterade som bästa resultat en finalplats (en sjätteplats), för team senior, en mycket bra prestation.


Dansshow

Vår- och höstterminen avslutas med dansshower. Genom dansshowerna får eleverna möjlighet att visa vad de lärt sig under terminen. Dansshowerna ägde rum den 23 april och den 26 november. Vårshowen hade Maria Tranefeldt som gästartist och höstshowen gästades av gruppen Arythmia (Rudina Hatipi och Peter Lönnqvist).  Planering och genomförande av dansshowerna har krävt stort engagemang och hårt arbete av alla elever samt styrelsen och engagerade föräldrar. Dansshowerna har varit välbesökta och populära.

 

SM i drill 7-8 maj

Tillsammans med Bengtsfors Drill arrangerade vi Svenska Mästerskapen i drill i Åmål 7-8 maj. Hösten 2004 startade planeringsarbetet och en referensgrupp bildades som tillsammans med olika arbetsgrupper arbetade fram en organisation för det stora evenemanget. Arbetet intensifierades under våren och tillsammans med många frivilliga funktionärer från Bengtsfors och Åmål var vi redo att ta emot tävlande med ledare och föräldrar. Det visade sig bli ett rekordstort antal deltagare, närmare 100 starter hade kvalificerat sig till SM. Ca 400 personer bodde på Karlberg men även vandrarhemmet och campingen inhyste tävlingsdeltagare. Helsingborgs Drumcorps förlade sin årliga resa till Åmål och spelade under tävlingsdagarna men gladde även Åmålsborna med spelning på stan.

 

En finsk drilltrupp kom resande enbart för att, utom tävlan, få en bedömning av domarna. Representanter från Riksförbundet Unga Musikanter fanns på plats för att filma och följa tävlingarna. Den lokala pressen uppmärksammade tävlingarna. Utvärderingarna från tävlingsdeltagare, ledare och domare var överväldigande positiva och i efterhand har vi fått många tack via kort och mail.  En bidragande orsak till det lyckade evenemanget var att vi hade Karlberg som erbjöd alltifrån tävlingsgolv, träningshall, boende och mat på samma ställe. Men framför allt genom samarbete mellan två föreningar med många engagerade där var och ens kunskaper och nätverk kunde tillvaratas gjorde att vi lyckades arrangera ett svenskt mästerskap i Åmål.

 

Evenemang

Våra medlemmar har aktivt deltagit vid olika evenemang och händelser, främst i Åmål. Det har inneburit medverkan på Påskparaden, Valborgsmässoafton, Socialdemokraternas 1:a maj-tåg, Gränslös Kulturfestival, Nationaldagen, Åmålshälja och Ljusfesten.2

Andra evenemang har varit Friskis & Svettis jubileum och invigning av Familjecentralen.

I samband med SM i drill gjordes en speciell SM-show som, inför en fullsatt aula, gjorde stor succé, och dansarna fick en enorm uppskattning för showen.

 

Turnégruppen, som består av två grupperoch uppträder med dans och drill, bildades under våren och tränades under ledning av Elke Franckaert-Forsberg, Maria Tranefeldt och Jessica Eklöf. Genomgående tema var musik av ABBA. Turnégruppen framträdde i Årjäng i samband med en stor travdag men den största händelsen för turnégruppen var framträdande på Momarkedet i Norge i augusti där gruppen fick dansa på stora scenen. Turnégruppen framförde också sin show i samband med invigning av ett nytt företag i Mellerud och har även visat delar av showen under hösten på hemmaplan.

 

Utbildningar

Svenska CheerleaderFörbundet arrangerade en ledarutbildning i januari och från föreningen deltog följande instruktörer; Sarah Berg, Amanda Carlsson, Sofia Magnusson, Sandra Dahlgren, Johanna Nytomt, Josefin Nytomt, Lina Dahlberg och Linda Yxenholt.  

Amanda Carlsson genomgick steg II, instruktörskurs i drill, som arrangerades av Riksförbundet Unga Musikanter.

 

Tränare

Våra tränare under 2005 har varit inom
Drill: Carina Bohm, Jessica Eklöf, Amanda Carlsson och Lina Dahlberg
Cheerleading: Elke Frankaert-Forsberg, Amanda Carlsson, Sarah Berg, Sofia Magnusson, Sandra Dahlgren och Linda Yxenholt
Dans: Maria Tranefeldt, Johanna Nytomt, Josefin Nytomt och Elke Frankaert-Forsberg

 

Förbund

Åmåls Drill & Dans är medlemmar i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Svenska Cheerleaderförbundet (SCF).

 

Lokaler

Föreningen har ingen egen träningslokal utan hyr, liksom många andra föreningar, hallar av Åmåls kommun.

 

Uppdrag

Marianne Carlsson är suppleant i RUM Elfsborg och har under året deltagit i styrelsemöten samt distriktskonferens och årsmöte. Under hösten delades Elfsborgsdistriktet i två nya distrikt och Åmål tillhör numera RUM Fyrbodal. I den nybildade interrimsstyrelsen för Fyrbodal ingår Marianne Carlsson och Ulla Levin.  

Marianne Carlsson är ledamot i Svenska Cheerleaderförbundet, västra distriktet.

 

Ekonomi

Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisas till kassörens årsrapport.

 

Kanslist

Annelie Bryngelsson är anställd som kanslist med en tjänstgöringsgrad på 50 %

Föreningen hyr kontor i Föreningshuset Örnen.

 

Övrigt

Föreningen har köpt in nya drilluniformer, att användas i samband med marschering.

F d B-hallen på Karlberg renoverades med hjälp av frivilliga krafter från föreningen och invigdes officiellt i februari och fick då namnet Danshallen.

Bengtsfors Drill firade 25-årsjubileum och Åmåls Drill och Dans uppvaktade med blomma. 

 

Slutord

Föreningen har haft ett mycket aktivt år, tävlingsgrupperna har deltagit i flera tävlingar och kvalificerat sig till de stora mästerskapen. De lokala evenemangen har varit många och engagemanget har varit stort. Dansshowerna är uppskattade men kräver också hårt arbete.

 

Vi har, tillsammans med Bengtsfors Drill, arrangerat ett svenskt mästerskap i drill, ett arrangemang som lockade drillare, ledare och föräldrar från hela landet att fullkomligt invadera Åmål under en helg i maj. Det var mycket krävande arbete med många inblandade som resulterade i ett väl genomfört mästerskap och mycket positiv utvärdering från alla inblandade. Vi tackar återigen Bengtsfors Drill för ett utmärkt samarbete.

 

Vi inom styrelsen ber att få tacka för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett innehållsrikt 2006.  

 

 

 

Marianne Carlsson                    Ulla Levin                             Anita Dahlgren

Ordförande                                Kassör                                 Sekreterare

 

 

Johnny Dahlberg                             Jonas Eriksson

Ledamot                                          Ledamot

 

 

 Stäng fönstret