Verksamhetsberättelse 2004 - Åmåls Drill och Dans

Styrelsen för Åmåls Drill & Dans får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.

Styrelse och funktionärer
Styrelsens sammansättning under året har varit följande:

                    Ordförande
                    Kassör
                    Sekreterare 
                    Ledamöter
                    Tränarrepresentanter
                    Revisorer
           Valberedning
                    Tävlingsansvariga
                   

Marianne Carlsson
Christian Carlsson
Anita Dahlgren
Mikael Berg, Johnny Dahlberg
Elke Franckaert-Forsberg, Jessica Eklöf, Veronica Wahlström
Ninni Eriksson, Sune Eriksson
Britt Svensson, Annelie Nytomt
Carina Bohm, Ulla Levin, Britt Svensson, Ewa Fritzon

        
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 156 medlemmar under 25 år.

Verksamhet
Under året har verksamheten indelats i tre sektioner; drill, dans och cheerleading. I vissa lektioner har även ingått akrobatik. Efter önskemål arrangerades under hösten en komprimerad kurs i hip-hop med extern ledare.

Tävlingar

I januari deltog drilltrupperna med fem starter i regiontävlingen i Arvika, tillika uttagning till SM. Team senior och en duett junior (Anna Svensson/Marie Levin) kvalificerade sig till SM.


DM i cheerleading ägde rum i Borås den 6 mars. Åmål ställde upp med sju starter varav fyra kvalificerade sig till RM/SM.  


DM i drill ägde rum den 27 mars i Fristad. Föreningen ställde upp med sex starter. Bästa placeringen blev en andra plats i duett senior (Lina Dahlberg/Josefin Nytomt) samt en tredje plats team junior.


På SM i drill 8-9 maj i Västervik blev placeringen för team senior nr 15 och för duett junior (Anna/Marie) blev placeringen nr 10. Den individuella klassen kunde ej genomföras p g a att arrangören inte lyckades få behöriga domare, så det blev i stället en bedömning i individuella klassen där Josefin Nytomt deltog.


RM/SM i cheerleading ägde rum den 16 maj i Stockholm. Bästa placeringen här blev en silverplats i klassen cheerdans minior för truppen Twinkle Stars.  En bronsplats erövrade Victoria Wahlström i den individuella klassen.


I oktober arrangerade Kils Drill och Dans tävlingen Frykendrill och här ställde föreningen upp med fem starter. Team senior vann sin klass och team junior kom på tredje klass.

 

Dansshow
Två dansshower har arrangerats, den 25 april och den 27 november. Planering och genomförande av dansshowerna har krävt stort engagemang och hårt arbeta av alla elever samt styrelsen och engagerade föräldrar.  Dansshowerna har varit välbesökta och populära.

 

Evenemang

Våra medlemmar har aktivt deltagit vid olika evenemang och händelser i Åmål. Det har inneburit medverkan på Påskparaden, Valborgsmässoafton, Socialdemokraternas 1:a

Maj-tåg, Gränslös Kulturfestival, Säffle för hela slanten, Nationaldagen och Ljusfesten.


Andra evenemang har varit Kotorget dag på Södra skolan, Julgransplundring i församlingshemmet, uppträdande på Solsätershemmet i Tösse samt medverkan vid

hopptävling på Finserud.

Våra tävlingsgrupper i cheerleading (juniorer och seniorer) har agerat vid hockeymatcher då ÅSK spelat sina hemmamatcher i ishallen.

 

I augusti reste ca 35 medlemmar till Norge för medverkan vid det stora evenemanget på Momarkedet. Vår medverkan väckte stor uppmärksamhet och vi har fått förfrågan om att komma tillbaka.

 

Sommarläger
Våra populära sommarläger lockade många att deltaga och eleverna delades in i tre olika läger beroende på ålder och färdighet. Sommarlägren ägde rum under perioden 9-14 aug i Tösse. Tränarna var många, både föreningens egna tränare men också flera externa tränare hyrdes in.

 

Try  Outs

Vi har haft uttagning till våra tävlingsgrupper i cheer som bedömts av instruktörer från föreningen Flugan i Borås.

 

Utbildningar
RUM arrangerade en drillkurs i Linköping den 19-21 mars där franske landslagstränaren i drill var kursledare. Från Åmål deltog Lina Dahlberg, Marie Dahlberg, Josefin Nytomt, Victoria Wahlström samt Sandra Dahlgren.

 

Elke Franckaert-Forsberg har gått en domarutbildning arrangerad av Svenska Cheerleaderförbundet.

 

Sofia Magnusson, Linda Yxenholt och Sarah Berg gick steg 1 i cheerleading i Helsingborg i januari. Sofia och Linda gick dessutom steg 2 i cheerdans i juni, arrangör av Svenska Cheerleaderförbundet

 

Amanda Carlsson har genomfört instruktörsutbildning, steg 1 i drill, i Kalmar 15-20 juni arrangerad av Riksförbundet Unga Musikanter.

 

I anslutning till Frykendrill i oktober arrangerade en drillkurs där Jessica Eklöf, Carina Bohm, Amanda Carlsson, Amanda Linelius-Ljungman, Sarah Berg och Linda Yxenholt deltog.

 

En inspirationsdag för samtliga föreningens instruktörer anordnades i september med extern ledare.

 

Jan-Peter Sangborn, föreläste om rätt kost vid träning 1 sept., 35 deltagare.

 

Lokaler

Föreningen har ingen egen lokal utan hyr, liksom många andra föreningar, hallar av Åmåls kommun. Under året har vi haft lektioner på Södra skolan, Karlberg, Kristineberg och Rösparksskolan. Vid fint väder har det även varit utomhusträning.


Tränare
Våra tränare under 2004 har varit inom


Drill: Carina Bohm, Jessica Eklöf, Amanda Carlsson och Lina Dahlberg 

 

Cheerleading: Elke Franckaert-Forsberg, Amanda Carlsson, Sarah Berg, 

Sofia Magnusson och Linda Yxenholt

Dans: Veronica Wahlström, Johanna Edvinsson, Evelina Törnell, Sandra Dahlgren och Elke Franckaert-Forsberg

Akrobatik: Ove Wahlström

Förbund
Åmåls Drill & Dans är medlemmar i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Svenska Cheerleader Förbundet (SCF).

Uppdrag
Carina Bohm ingår i Centrala drillkommitté.
Marianne Carlsson är suppleant i RUM Elfsborg och har under året deltagit i distriktskonferens, styrelse- och årsmöte.
Marianne Carlsson är ledamot i Svenska Cheerleaderförbundet, västra distriktet.

Ekonomi
Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisas till kassörens årsrapport.

Kanslist

Annelie Bryngelsson anställdes som kanslist på 50% fr o m den 1 december. Kollektivavtal och nödvändiga försäkringar har tecknats. Föreningen hyr kontor i Föreningshuset Örnen. Dator och program har inköpts.

 

SM i drill 2005

Tillsammans med Bengtsfors Drill kommer föreningen att arrangera SM i drill i maj 2005 i Åmål. Det är stor utmaning för båda föreningarna att arrangera en så stor tävling, vilket kräver hårt arbete och stor medverkan från både aktiva och föräldrar.

 

Övrigt

Under fyra dagar i samband med Gränslös Kulturfestival stod föreningen som värd för fem flickor med tränare från Estland. De estniska flickorna deltog i våra träningar och var med på sambatåget. Föreningens medlemmar fick också snabblektion i magdans. Det var ett mycket uppskattat besök där flickorna umgicks under trevliga former. Åmåls Drill och Dans har en inbjudan att komma till Estland i samband med Blomsterfestival i maj 2005.

 

I samband med renovering av B-hallen på Karlberg ställde föreningen upp med ideellt arbete för att måla väggar och förbereda för uppsättning av speglar.

 

Slutsats

Föreningen har haft ett mycket aktivt år, tävlingsgrupperna har deltagit i flera tävlingar och kvalificerat sig till de stora mästerskapen. De lokala evenemangen har varit många och engagemanget har varit stort. Dansshowerna är uppskattade men kräver också hårt arbete.

 

I slutet av året kunde så en kanslist anställas och ett kansli upprättas. Det kommer att underlätta arbetet för styrelsen och för oss alla innebär det att föreningen äntligen har någon som kan ägna sig åt de alltmer tidskrävande, men nödvändiga, administrativa uppgifterna. Det betyder mycket för föreningen att ha en person som man kan vända sig till vid frågor.

 

 

Vi inom styrelsen ber att få tacka för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett spännande 2005.

Marianne Carlsson                      Christian Carlsson
Ordförande                                 Kassör

Anita Dahlgren                                                      
Sekreterare                                  
                             

Mikael Berg                               Johnny Dahlberg
Ledamot                                   Ledamot

 Stäng fönstret