Verksamhetsberättelse 2003 - Åmåls Drill och Dans

Styrelsen för Åmåls Drill & Dans får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003.

Styrelse och funktionärer
Styrelsens sammansättning under året har varit följande:

                    Ordförande
                    Vice ordförande 
                    Kassör
                    Sekreterare 
                    Vice sekreterare
                    Ledamöter
                    Revisorer
                    Valberedning

Marianne Carlsson
Carina Bohm 
Christian Carlsson
Anita Dahlgren
Ulla Levin
Mikael Berg, Leif Boussard
Ninni Eriksson, Sune Eriksson
Britt Johansson, Annelie Nytomt

Annelie Nytomt
Lena Appelgren
Carina Bohm

        
Styrelsen
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 150 medlemmar under 25 år.

Verksamhet
Under året har verksamheten indelats i tre sektioner; drill, dans och cheerleading. I vissa lektioner har även ingått klassisk dans, aerobic och akrobatik.

Tävlingar
I januari deltog drilltrupperna med fyra starter i regiontävlingen i Alingsås, tillika uttagning till SM. Ett team, en duett senior (Linda Yxenholt/Sandra Dahlgren) samt en duett junior (Sarah Berg/Lina Dahlgren) gick vidare till SM.

DM i cheerleading ägde rum i Åmål i mars. Det var första gången som föreningen arrangerade en cheerleadingtävling och det innebar mycket planering och hårt arbete. Vi kunde glädjas åt många starter, mycket publik och framgångar för våra tävlande i föreningen. Åmål ställde upp med 5 starter. Panthers, Sparkling Diamonds, Twinkle Stars och 1 duett (Sofia Magnusson/Sofia Navas) kvalade in till SM/RM.

Under våren tränades det extra intensivt bland de tävlingsgrupper som gått vidare till SM och i maj var det SM i både drill och cheerleading samt en individuell drilltävling i Örebro.

SM i drill ägde rum i Borlänge och resultatet blev en fjärde plats för teamet och en fjärde plats för Sarah/Lina, vilket var bra placeringar.

Samtidigt som SM i drill ägde rum så var det SM/RM i cheer i Borås. Resultat för Åmål: Sparkling Diamonds 6:a, Panthers 3:a, Twinkle Stars 2:a och Sofia/Sofia 2:a. Det var första gången vi tävlade i SM/RM i cheer så resultaten var utomordentligt bra. Panthers tredjeplats innebar att man fick erbjudande om att åka till Manchester på EM. Detta avböjde föreningen dels av ekonomiska skäl dels av rent praktiska skäl.

När RUM firade 25-års jubileum i Örebro arrangerades en individuell drilltävling. Från Åmål kom Josefin Nytomt på 1:a plats och Victoria Wahlström på 2:a plats. Förstapristagaren belönades också med en check på 2 000 kr och fick visa upp sig inför en fullsatt sporthall med 3 000 besökare.

Under hösten arrangerade föreningen tillsammans med RUM Elfsborg DM i drill. Vi ville till denna tävling prova nya former inom drillen, vilket t ex innebar förslag till ändrade åldersklasser, förslag på en miniorklass, kunna erbjuda alla deltagarna förträning på tävlingsgolvet, erbjuda varm mat m m . Man kunde förutom att tävla i team och duett även ställa upp i individuell klass. Sju föreningar med totalt 72 deltagare fördelat på 28 starter tävlade i A-hallen på Karlberg.

Åmål ställde upp i 5 starter som resulterade i lika många guldmedaljer.

I december åkte 50 personer, varav 32 tävlande, till Linnédrillen i Älmhult. Det här är hittills enda tillfället då man kan tävla i drill och pompoms vid samma tävling. Vid denna tävling bedöms de tävlande ej efter RUM’s reglemente, vilket möjliggör för de tävlande att bära annorlunda/roliga kläder och tillbehör, vilket är publikfriande. Det var en mycket bra arrangerad tävling där arrangören tänkt på det mesta, allt ifrån god mat till välstädade lokaler. Föreningen hade en lyckad helg med samtliga 32 på prispallen.

Dansshow
För första gången arrangerade föreningen en egen dansshow i juni. Terminen hade varit lång och innehållsrik. Anledningen till att vi valde att lägga dansshowen så sent var att hela maj var uppbokad med andra evenemang i staden. Dansshowen blev lyckad och vi hade mer än fullsatt aula.

Höstens dansshow ägde rum i slutet av november. Till denna show hade vi gäster från Karlstad: Clude Dance Company, 10 mycket duktiga dansare. Vi hade utsålt och var mycket nöjda.

Evenemang
Våra medlemmar har också aktivt deltagit vid olika evenemang och händelser i Åmål. Det har inneburit medverkan på Påskparaden, Valborgsmässoafton, Socialdemokraternas 1:a Maj-tåg, Gränslös Kulturfestival (invigning, uppträdande och sambatåg), Åmålshälja, Ljusfesten, Fotbollslandskampen U21 Sverige-Norge.

Vi blev inbjudna av Kils Drill & Dans att deltaga vid en uppvisning i april och visade både drill, dans och cheerleading.

Sommarläger
Vi arrangerade två sommarläger i augusti i Svanskog. Intresset var mycket stort och platserna fylldes snabbt. Tack vara föräldramedverkan som lagade mat och såg till att flickorna åt och drack, kunde lägret genomföras på bästa sätt. Det var otroligt hett! Instruktörer på lägret var från vår egen förening och inhyrda tränare från Karlstad och Borås.

Uppmuntran
Som en belöning för bra prestationer till våra tävlingsgrupper bjöd vi på en resa till Liseberg. Övriga medlemmar inbjöds tillsammans med föräldrar och syskon till en trevlig kväll på Dal-Trail vid Forsbackabaden. 85 personer grillade korv, provade backstapling, klättervägg, blåste pilrör, fick tillfälle att rida och de mest modiga kastade sig i badvattnet. Det var en mycket uppskattad kväll.

Try  Outs
För att under hösten få homogena tävlingsgrupper anordnade vi "try outs", dvs uttagningsprov till alla tävlingsgrupperna i drill, dans och cheerleading. Vi hade bokat in utomstående tränare som bedömde eleverna och utifrån den bedömningen, tillsammans med en videoinspelning, kunde tävlingsgrupperna sättas samman. Tävlingsgruppernas sammansättning är läsårsvis och ej terminsvis.

Övrigt
Våra tävlingsgrupper i cheerleading (juniorer och seniorer) har agerat vid hockeymatcher då ÅSK spelat sina hemmamatcher i ishallen.

Det har varit speciella träningstillfällen för marschering, ledda av den omtyckte tamburmajoren Per-Evert Granlund, Bengtsfors.

Utbildningar
Sarah Berg, Amanda Carlsson, Elke Franckaert-Forsberg och Elin Weiberg har genomgått en ledarutbildning arrangerad av Svenska Cheerleader Förbundet.

Elke Franckaert-Forsberg och Elin Weiberg har genomgått en steg 2 kurs i cheerleading arrangerad av Svenska Cheerleader Förbundet.

Jessica Eklöf har deltagit i en drillkurs arrangerad av RUM Elfsborg.

Elke Franckaert-Forsberg, Sofia Magnusson, och Sara Andersson har gått kurs inom olika dansstilar..

Sofia Magnusson och Linda Yxenholt anmäldes till en steg 1 kurs i cheerleading men den ställdes in och kommer att äga rum i januari 2004.

Lokaler
Föreningen har ingen egen lokal utan hyr, liksom många andra föreningar, hallar av Åmåls kommun. Under året har vi haft lektioner på Huset, Södra skolan, Karlberg, Kristineberg och Rösparksskolan. Vid fint väder har det även varit utomhusträning.

Tränare
Våra tränare under 2003 har varit inom

Drill: Carina Bohm, Jessica Eklöf, Sarah Berg och Amanda Carlsson

Cheerleading: Elke Franckaert-Forsberg, Sofia Magnusson och Linda Yxenholt

Dans: Veronica Wahlström och Elke Franckaert-Forsberg

Akrobatik: Ove Wahlström

Samordnare för alla instruktörer har varit Carina Bohm.

Elke Franckaert-Forsberg har varit huvudtränare.

Förbund
Åmåls Drill & Dans är medlemmar i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och Svenska Cheerleader Förbundet.

Uppdrag
Carina Bohm ingår i Centrala drillkommittén och drillrådet RUM Elfsborg. Under året har både kommittén och drillrådet haft fysiska träffar och telefonmöten.

Marianne Carlsson är suppleant i RUM Elfsborg. Under året har Marianne deltagit i distriktskonferens, styrelse- och årsmöte.

Ekonomi
Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisas till kassörens årsrapport.

Slutsats
Inför år 2003 stod föreningen inför stora förändringar. Elke´s Dansstudio lades ner och föreningen övertog stora delar av dansverksamheten. Det betydde att medlemsantalet ökade kraftigt och ett betydligt större arbete krävdes från styrelsen. Arbetsgrupper har bildats för att fördela arbetet och försöka minska styrelsens belastning. Styrelsen har jobbat hårt för att få en fungerande organisation men inför 2004 krävs fler engagerade föräldrar och fler arbetsgrupper för att minska arbetsbördan på framför allt styrelsen.

Det har varit ett mycket aktivt år för Åmåls Drill & Dans. Vi har arrangerat två dansshower och två tävlingar. Våra medlemmar har tävlat både i DM och SM med mycket fina placeringar. Vi har deltagit i så gott som samtliga evenemang i Åmål.

Vi inom styrelsen ber att få tacka för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett spännande 2004.

Marianne Carlsson                      Carina Bohm
Ordförande                                  Vice ordförande

Anita Dahlgren                             Christian Carlsson
Sekreterare                                  Kassör

Leif Boussard                               Mikael Berg
Ledamot                                       Ledamot

 Stäng fönstret