Drill

Drill är dans med ett extra inslag av koordination. Drill är som en fridans där man lägger till drillstaven eller pom-pom som ett extra moment och är nära besläktad med cheerleading.
I Sverige finns det tre olika former av drill: marschdrill, showdrill och tävlingsdrill (läs mer om dessa nedan). Drill utövas i grupp, par eller som solonummer.

Marschdrill

Innebär att en drillgrupp paraderar tillsammans med en orkester. Det är denna form av drill som ofta ses ute på gator och torg och som är mest känd av allmänheten. Det finns även en möjlighet att tävla i marschdrill.

Showdrill

Showdrill är en form av drill som kan utövas till valfri typ av musik. Syftet är att underhålla publiken och både klädsel och redskap anpassas efter uppträdandets karaktär.
De traditionella redskapen som är de vanligast förekommande är: drillstav, pom-poms och flagga men även andra redskap är tillåtna t.ex eldstavar, band eller tygstycken. Showdrill är en mycket uppskattad form av drill vid olika typer av evenemang.

Tävlingsdrill

Tävlingsdrillen innebär dans och gymnastik med stav, och man tävlar solo, par eller team.
Under ett tävlingsprogram genomför drillaren ett antal svårigheter, som bedöms av två till fyra domare. Programmet ska innehålla moment ur tre huvudgrupper. Förenklat kan man säga att drillaren ska rulla staven på kroppen, t.ex. på nacken och också utföra kast/tricks.


(Källa till viss del av ovanstående text: Svenska Drillförbundet)