Dans

Jazzdans

Jazzdansen är en träningsform med intensiv rörlighet till pulserande musik. Det finns må olika stilar idag som har jazzdansen som grund: discodans, showjazz, showdans, latinjazz och streetdance. Det är en befriande dansform som ger kroppen harmoni, styrka och smidighet.

Hip-hop

Hip-hop är ett samlingsnamn för danser som dansas till hip-hop-musik. Till danserna räknas t.ex breaking, house popping, locking, crumping och clowning.
Dansen ger en snabb uppfattningsförmåga och ökad simultanförmåga.

Barndans

Barndansen utvecklar barnets fantasi, rörlighet och musikalitet, samt stärker barnens kroppsuppfattning och utvecklar deras rumsmedvetenhet.