Cheerleading

Idrotten cheerleading, som föddes i USA för mer ön 100 år sedan, består av bland annat momenten gymnastik, hopp, dans, bygg och akrobatik. Momenten utövas var för sig eller koreograferas samman till ramsor eller musik.

Cheerleading kom till Sverige i mitten av 1980-talet och har sedan dess haft en enorm utveckling. Idag kan man se cheerleading i Sverige vid många olika tillfällen, både på idrottsmatcher, uppvisningar i olika sammanhang och tävling.
Sedan 1989 har vi haft nationella mästerskap och numera arrangerar Svenska Cheerleaderförbundet varje år svenska mästerskap och ett flertal distriktsmästerskap.

Den 11 juni 1995 bildades Svenska Cheerleaderförbundet (SCF). Förbundet arbetar för och har till uppgift att främja och administrera idrotten cheerleading i Sverige. SCF utbildar såväl tränare, som ledare och utövare.

Tävlingsverksamheten är uppdelad på sju klasser; cheerdans, cheer B, cheer A, mixed, individuell, "group stunt" samt "partner stunt" och tre åldersdivisioner (minior, junior, senior)


(Källa: Svenska Cheerleaderförbundet)